Sisteme informatice
Produse program
Prezentari multimedia
Realizare site-uri web
Clientii nostri
Cine suntem

 

<<

 

  Contis


    este un sistem informatic pentru contabilitate, caracteristicile sale recomandându-l ca un produs flexibil, fiabil și accesibil tuturor categoriilor de utilizatori

Sistemul informatic a fost realizat modular , folosind tehnica client - server. Activarea softului duce la apariția unui ecran care solicită introducerea parolei de acces în sistem.

Dacă numele utilizatorului și parola sunt corecte apăsarea butonului O.K. activează ecranul principal al sistemului informatic.

Dacă este introdusă o anumită parolă și dacă utilizatorul accesează sistemul în rol de administrator, se activează un ecran care permite actualizarea utilizatorilor și a parolelor celor care au dreptul de a utiliza baza de date.

Acesta se poate observa în imaginea următoare:

Opțiunile din acest ecran au caracter general pentru aplicație : pentru navigare ( “primul”,”anterior”) și pentru actualizare (adăugare”, ”modificare”, ”ștergere”).După terminarea operațiilor dorite , se apasă , prin click-are cu mouse-ul , butonul de “Ieșire” și se pătrunde în tabloul principal al sistemului , care conține imagini sugestive prin care se pot selecta principalele funcții îndeplinite de sistem :

OPERAȚII CONTABILE, BANCA, CASA, CARDURI, DECONTURI, SALARII,OBIECTE DE INVENTAR, MIJLOACE FIXE, STOCURI, FURNIZORI, CLIENȚI, URMĂRIRE BUGETARĂ, CHELTUIELI DEPARTAMENTE, INIȚIALIZARE, ADMINISTRARE BAZĂ DE DATE .

 

Modulul de OPERAȚII CONTABILE îndeplinește subfuncțiile următoare :

 • actualizarea planului contabil ( actualizarea conturilor sintetice de grad I, II și analitice ) ;
 • realizarea situațiilor contabile din trecut , prin consultarea istoricului bazei de date, și din prezent. Aceste situații sunt : registrul jurnal , balanța de verificare , impozitul pe profit , cartea mare , note contabile , balanța de verificare analitică , bilanțul.
 • înregistrarea în registrul jurnal a articolelor contabile , efectuarea operațiilor referitoare la introducerea unei noi luni , și cele referitoare la închiderea veniturilor , cheltuielilor și a T.V.A. – ului.

Modulul de CASĂ conține următoarele subopțiuni :

 • actualizarea pozițiilor introduse în acest modul ;
 • modificarea soldurilor inițiale din casă ;
 • înregistrarea în registrul jurnal a operațiilor introduse ;
 • efectuarea calculelor pentru trecerea la o lună nouă ;
 • realizarea următoarelor rapoarte : centralizator cont 5311 , totaluri pe proiecte , solduri pe zile , registrul de casă , jurnal de casă;
 • consultarea istoricului privind rapoartele din acest modul.

Modulul de MIJLOACE FIXE conține operații referitoare la :

 • actualizarea operațiilor cu mijloacele fixe ;
 • efectuarea calculelor pentru trecerea la o lună nouă ;
 • consultarea istoricului privind mijloacele fixe ;
 • realizarea următoarelor rapoarte : planul de amortizare , situația analitică , procese verbale.

Modulul de OBIECTE DE INVENTAR conține operații referitoare la :

 • actualizarea operațiilor cu obiectele de inventar ;
 • efectuarea calculelor pentru trecerea la o lună nouă ;
 • consultarea istoricului privind obiectele de inventar ;
 • realizarea următoarelor rapoarte : fișă obiect de inventar , centralizator obiecte de inventar .

Modulul de STOCURI conține operații referitoare la :

 • actualizarea operațiilor privind intrările și ieșirile de stocuri ;
 • efectuarea calculelor pentru trecerea la o lună nouă ;
 • consultarea istoricului privind stocurile ;
 • realizarea următoarelor rapoarte : notă de intrare recepție , bon de consum , tocuri de materiale , balanța de materiale , intrări lunare de materiale , consum lunar de materiale .

Modulul de BANCĂ realizează următoarele subfuncții :

 • actualizarea pozițiilor introduse în acest modul ;
 • modificarea soldurilor inițiale din bancă ;
 • înregistrarea în registrul jurnal a operațiilor introduse ;
 • efectuarea calculelor pentru trecerea la o lună nouă ;
 • realizarea următoarelor rapoarte : centralizator cont 5121 , totaluri pe proiecte , solduri pe zile , registrul de bancă , jurnal de bancă;
 • consultarea istoricului privind rapoartele din acest modul.

Modulul de CARDURI conține următoarele subopțiuni :

 • actualizarea pozițiilor introduse în acest modul ;
 • modificarea soldurilor inițiale din bancă , referitoare la carduri ;
 • înregistrarea în registrul jurnal a operațiilor introduse ;
 • efectuarea calculelor pentru trecerea la o lună nouă ;
 • realizarea următoarelor rapoarte : centralizator cont 5121 - carduri , totaluri pe proiecte , solduri pe zile , registrul de banc㠖 carduri , jurnal de bancă - carduri;
 • consultarea istoricului privind rapoartele din acest modul.

DECONTURILE au ca principale subfuncții următoarele:

 • actualizarea pozițiilor introduse în acest modul ;
 • înregistrarea în registrul jurnal a operațiilor introduse ;
 • efectuarea calculelor pentru trecerea la o lună nouă ;
 • realizarea următoarelor rapoarte : deconturi particulare , deconturi fără transferuri , deconturi cu transferuri , deconturi pe variante , deconturi pe proiecte , diferențe transferuri , jurnal de cumpărări ;
 • consultarea istoricului privind rapoartele din acest modul.

Modulul de SALARII conține operații referitoare la :

 • actualizarea operațiilor privind datele colaboratorilor și angajaților firmei ;
 • efectuarea calculelor pentru trecerea la o lună nouă ;
 • consultarea istoricului privind stocurile ;
 • realizarea următoarelor rapoarte : salarii angajați, salarii colaboratori , recapitulații salariale , avansuri salariale , stat de plată general , stat de plată personal;
 • modificare impozitar ;
 • modificare calendar lunar;
 • calcul salariu brut .

Operațiile conținute în modulul FURNIZORI și CLIENȚI sunt asemănătoare și se referă la :

 • actualizarea pozițiilor introduse în aceste module ;
 • efectuarea calculelor pentru trecerea la o lună nouă ;
 • realizarea următoarelor rapoarte pentru furnizori : sold 401- furnizori externi , sold 401 – furnizori interni , T.V.A. de import , sold 401 – taxe vamale de import , sold 401 – comision vamal de import , sold 401 – colaboratori , balanța de furnizori externi , balanța de furnizori interni , balanța T.V.A. – import, balanța taxe vamale , balanța comision vamal de import ;
 • realizarea următoarelor rapoarte pentru clienți : sold 401- clienți externi, sold 401 – clienți interni, balanța clienți externi, balanța clienți interni
 • consultarea istoricului privind rapoartele din acest modul.

Modulul de CHELTUIELI DEPARTAMENTE conține operații referitoare la principalele tipuri de cheltuieli care apar pentru proiectele în curs de desfășurare sau care sunt efectuate direct de firmă .

Modulul de URMĂRIRE BUGETARĂ conține operații referitoare la :

 • evidența cheltuielilor privind ordinele de achiziție și facturile care privesc încadrarea în buget ;
 • defalcarea cheltuielilor pe bugete funcționale ( buget de vânzări, de producție, bugetul forței de muncă, de cheltuieli indirecte, de lichidități și de investiții) și pe departamente;
 • actualizarea estimărilor cheltuielilor bugetare.

Modulul de INIȚIALIZARE realizează setările inițiale ale bazei de date .

Modulul de ADMINISTRARE A BAZEI DE DATE conține operații referitoare la gestionarea fișierelor și a locației bazei de date.

 

Lista prețurilor pentru fiecare modul al aplicației este prezentată în continuare:

Denumire modul

Valoare în pachet (USD)

Valoare în detaliu (USD)

Operații contabile

100

125

Casa

40

50

Banca

40

50

Carduri

40

50

Deconturi

50

60

Salarii

50

60

Obiecte de inventar

40

50

Mijloace fixe

40

50

Stocuri

50

60

Furnizori

40

50

Clienți

40

50

Urmărire bugetară

40

50

Cheltuieli departamente

40

50

Inițializare

5

5

Administrare bază de date

5

5

T O T A L

620

765